disclaimer barcelonamom

Disclaimer

Een disclaimer klinkt misschien als iets wat blogs niet nodig hebben, maar doordat in sommige artikelen op Barcelonamom.com samenwerkingen worden vermeld, kun je in deze disclaimer de gebruiksvoorwaarden lezen.

Gebruik van informatie

Barcelonamom.com streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Barcelonamom.com niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Barcelonamom.com aanvaardt gaan aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Affiliate links

Deze website kan hyperlinks en affiliate links bevatten naar websites van derden. Barcelonamom.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Barcelonamom.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. In sommige artikelen of banners wordt gewerkt met affiliate links. Dit betekent dat als jij op de link op de website van Barcelonamom.com klikt en er via de desbetreffende website, bijvoorbeeld Bol.com, een verkoop plaatst vindt, Barcelonamom.com via de verkoper een kleine vergoeding ontvangt in de vorm van een percentage van het verkoopbedrag. Het kost de gebruiker niets extra´s en levert Barcelomom een klein bedrag op dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de hosting van het blog te bekostigen. De website van Barcelonamom.com werkt in overeenstemming met de Gedragscode Social Media. Dit betekent dat als er links in een artikel worden verwerkt waarvoor een samenwerking is aangegaan, dit kan gaan om bijvoorbeeld een product review of een advertorial, dit altijd in de desbetreffende post wordt aangegeven. Onder de post wordt dan de volgende afbeelding geplaatst:

disclaimer

Copyright

Alle publicaties en uitingen van Barcelonamom.com (waaronder alle teksten en logo´s) zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Barcelonamom.com daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Barcelomamom.com behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie gewijzigd is.

Als je vragen hebt over de disclaimer, kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Barcelonamom.com.

Tekst met dank aan Rocketlawyer. Laatst bijgewerkt 5 augustus 2018.